- Powiat Policki - https://policki.pl -

VIII sesja Rady Powiatu w Policach

31 maja odbyła się VIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz przystąpili do podejmowania uchwał.

Podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok 
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego 
  • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Ponadto wysłuchano sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Polickiego na lata 2016-2020” oraz „Oceny zasobów pomocy społecznej. Rok 2018”. Radni zapoznali się także ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.” oraz z wezwaniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 czerwca 2019 roku.

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Policach [1]

Fotogaleria [2]

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [3]

Print Friendly, PDF & Email [4]