- Powiat Policki - https://policki.pl -

Sprawozdanie z konferencji „Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym”

Logo Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

10 marca odbyła się konferencja pt. Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

Organizatorami przedsięwzięcia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy oraz Starosty Polickiego – Andrzeja Bednarka.

Konferencja miała na celu podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania rodzicom pomocy w tworzeniu właściwych relacji z dziećmi, rozpoznawaniu sygnałów w zachowaniu, które mogą świadczyć o możliwości wystąpienia zachowań ryzykownych, a także rozpoznawaniu mechanizmów używania dopalaczy. Uczestnikom przekazane zostały informacje, które ułatwią rozpoznanie emocji dzieci w trudnych sytuacjach oraz wybór adekwatnych sposobów radzenia sobie z presją grupy i z problemami wewnętrznymi. Problematyka koncentrowała się także na pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków oraz na zasadach podejmowania interwencji kryzysowej w szkole.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów poprowadzonych przez:

  • Tamarę Wacholc (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach) nt. „Siła wspierających rodziców. Jak budować dobre relacje z dziećmi, aby zapobiegać zachowaniom autodestrukcyjnym w przyszłości”.
  • Marcelę Kulewską (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach) nt. „Niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży świadczące o możliwości wystąpienia zachowań ryzykownych”,
  • Marka Pietrasika (Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS) nt. „Dopalacze (narkotyki) zabijają marzenia”,
  • Przemysława Mazka (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie) nt. „Środki zastępcze – dopalacze w szkołach średnich województwa zachodniopomorskiego w latach 2018 – 2019”,
  • Alicję Cerk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Poradnia Terapii Uzależnień) nt. „Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków w szkole – Interwencja kryzysowa w szkole”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, nauczycieli szkół z województwa zachodniopomorskiego.

Tekst i Foto: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]