- Powiat Policki - https://policki.pl -

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego ws. zakazu korzystania z wód Odry

Czerwona plansza z białymi napisami dotyczącymi zakazu bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami i zbiornikami wodnymi, przez które przepływa, a także korzystania z tych wód

Wojewoda Zachodniopomorski  w związku z zanieczyszczeniem Odry wprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami i zbiornikami wodnymi, przez które przepływa, a także korzystania z tych wód.

 

Zakaz został wprowadzony do 18 sierpnia włącznie i wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (tj. 12 sierpnia 2022 r. o godz. 17.12).

Zakaz dotyczy: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowów ryb, spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami rzeki Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami i zbiornikami wodnymi, przez które przepływa, a także korzystania z tych wód.

Decyzją wojewody zachodniopomorskiego zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.

Podstawa Prawna: art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry – [1]1, 41 MB (pdf)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 2/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia porządkowego nr 1/2022

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry –
1,4 MB (pdf)

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Print Friendly, PDF & Email [2]