- Powiat Policki - https://policki.pl -

Remont drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku Ustowo – Siadło Górne. (Projekt Nr FDS-1/67/2021)

Symbole Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: ” Remont drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku Ustowo – Siadło Górne „ (Projekt Nr FDS-1/67/2021)

Wartość projektu:
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 807 595,47 zł, w tym:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -903 797,74 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego, a także zwiększenie funkcjonalności, atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Kołbaskowo.

Efekty projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem remont zdegradowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne.
W ramach przedsięwzięcia wyremontowane zostaną 3 odcinki: pierwszy odcinek o długości 1,35 km – od miejscowości Ustowo na wysokości posesji nr 22a oraz działki 156 do miejscowości Kurów, drugi odcinek Kurów – Siadło Dolne o długości ok.0,6 km oraz trzeci Siadło Dolne – Siadło Górne o długości około 0,7 km. Łączna długość remontowanych odcinków drogi to ok. 2,65 km.

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 24 czerwca 2021 r. do grudnia 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email [1]