- Powiat Policki - https://policki.pl -

Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Polickim

W związku z podpisaną deklaracją współpracy z dnia 05.02.2016 r. pomiędzy Powiatem Polickim a Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, informujemy, że w ramach programu „Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Polickim” zapraszamy:

  • Małżeństwa, pary na indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa.

Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb każdej pary. Celem konsultacji jest wzmocnienie par poprzez rozmowę prowadzoną w przyjemnej atmosferze, przy zachowaniu pełnej dyskrecji. Dzięki elementom psychoedukacji uczestnicy spotkań mogą wynieść z nich wiele korzyści m.in.:

– zdobyć wiedzę i umiejętności na temat źródeł kryzysu w związku i możliwości jego przezwyciężania;
– podzielić się swoimi trudnościami i wspólnie odnaleźć możliwości ich rozwiązania;
– wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami;
– zdobyć dodatkowych kompetencji komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów bieżących oraz tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

  • Indywidualnie lub w parach – wsparcie mediatora, psychologa, prawnika, terapeuty.

Czas jednorazowej konsultacji to 60 minut. Liczba konsultacji dla każdej osoby czy pary zostanie uzgodniona na pierwszym spotkaniu.

Spotkania odbywają się w miejscowościach Powiatu Polickiego, po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu (możliwość dojazdu psychologa w umówione miejsce)

Zgłoszenia telefoniczne: 607 790 637 lub 505 994 420

Ulotka [1]

Tekst i Foto: Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Print Friendly, PDF & Email [2]