Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Polickiego działka nr 23/1 w Policach

5 lipca 2024

Budynek dwukondygnacyjny ze spadzistym dachem i budynkiem gospodarczym.

Przypominamy, iż ZARZĄD POWIATU W POLICACH  ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Polickiego

 Nieruchomość oznaczona działką nr 23/1 położona jest w Policach i stanowi własność Powiatu Polickiego w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków stanowiących obiekty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach; budynki stanowią integralną całość wraz z osobnym budynkiem dawnej portierni o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość jest uzbrojona w podstawowe sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, sanitarną i grzewczą. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Korczaka.

 Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej działką nr 23/1 wynosi 1.094.400 zł, a wadium 109.440 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 ,w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2024 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Policach prowadzony w Banku PEKAO S.A. I O/Police numer 44124039431111000041356962.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Policach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Polickiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy  ul. Tanowskiej 8, w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

Drukuj Drukuj Email Email