- Powiat Policki - https://policki.pl -

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Szanowni Państwo, informujemy, że zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego:

– w zakresie polityki społecznej polegającego na realizacji inicjatyw służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie [1]

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie [2]

– w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Ogłoszenie [3]

Print Friendly, PDF & Email [4]