- Powiat Policki - https://policki.pl -

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 „Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych”

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 „Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych

Do pobrania:

Raport z monitoringu [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]