- Powiat Policki - https://policki.pl -

Przystąpienie do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach