Oferta Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A wraz z aktualizacją.

23 maja 2022

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. ,,Seniorze- ruch to zdrowie” wraz z jej aktualizacją.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 27 maja 2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi (do AKTUALIZACJI OFERTY) należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do dnia 30 maja do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 19).

nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 155, adres poczty e-mail: michalak@policki.pl

OFERTA 316kb (pdf)

AKTUALIZACJA OFERTY 314kb (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email