Oferta Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie

23 maja 2022

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. ,,V MIĘDZYPOKOLENIOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY W NOWYM WARPNIE”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 30 maja 2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do dnia 30 maja do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 19), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 156, adres poczty e-mail: traugot-rymarek@policki.pl.

Oferta Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie 370kb (pdf-skan)

Aktualizacja oferty Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie 138kb (pdf-skan)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email