Oferta Fundacji Aktywne Police z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 46/1

15 października 2020

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Stevens Cyclocross Cup -POLICE”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  oferty,o której mowa powyżej, tj. w terminie do dnia  22 października 2020 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój nr 219), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 148 lub, adres poczty e-mail: kwiecien@policki.pl

Oferta Fundacji Aktywne Police Stevens Cyclocross CUP POLICE (rozmiar: 798 kB, plik: pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email