Oferta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z siedzibą w Szczecinie

16 listopada 2021

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Betlejemskie Światło Pokoju”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 22 listopada 2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 22), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 116, adres poczty e-mail: rudecka@policki.pl

Oferta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP 1,22 MB (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email