- Powiat Policki - https://policki.pl -

Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o przyznanie jednorazowej pożyczki do wysokości 5 tys. złotych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wnioski należy składać elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl [1] po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Informacji na temat wsparcia udziela:
 
1) Katarzyna Bubnik – nr tel. 91 312 32 14, e-mail kabubnik@pup.policki.pl [2]
2) Sandra Strużyna  – nr tel. 91 312 32 15, e-mail sstruzyna@pup.policki.pl [3]
3) Anna Modzelewska – nr tel 91 312 32 86, e-mail amodzelewska@pup.policki.pl [4]
4) Ewa Guzowska-Kapczyńska nr tel. 91 312 32 06, e-mail eguzowska@pup.policki.pl [5]
 
 Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.
 
Szczegółowe informacje oraz formularze zamieszone są na stronie https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka [6]

Formularz online:  [7]https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA [7]

Print Friendly, PDF & Email [8]