- Powiat Policki - https://policki.pl -

Kwalifikacja wojskowa 2021 r.

Klęczący żołnierze w mundurach, obróceni tyłem

Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych  na terenie Powiatu Polickiego na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące odbędzie się w terminach: 16 sierpnia – 24 września 2021 r.
Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej: Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku [1] 1,2 MB (pdf)

Foto: pixabay

Print Friendly, PDF & Email [2]