- Powiat Policki - https://policki.pl -

Protokół przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach