- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu”Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.”