- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Polickiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza.