- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży