- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.