- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.