Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

24 czerwca 2022

Drukuj Drukuj Email Email