Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

22 kwietnia 2021

Drukuj Drukuj Email Email