Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

13 października 2022

Zarząd Powiatu w Policach informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na terenie Powiatu Polickiego odpowiednio:

  1. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej);
  2. punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);

Informacja Zarządu o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – 256 kB (pdf)

UWAGA-zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie: zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wskazanych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do uchwały Nr 883/2022 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadań publicznych 202 kB (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email