- Powiat Policki - https://policki.pl -

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim.”