- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych