- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.