- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację w 2020 r. projektów edukacyjnych w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży