Komunikat Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na kontynuacji realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego

11 lipca 2017

Komunikat – plik do pobrania

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email