- Powiat Policki - https://policki.pl -

KOMUNIKAT  Zarządu Powiatu w Policach  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach