- Powiat Policki - https://policki.pl -

Konferencja z okazji 25-lecia podpisania Traktatu

23 września od godziny 9:00 do 15:15 odbywać się będzie w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach konferencja z okazji 25-lecia podpisania „Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”

Wspólne polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub które powstały w jego konsekwencji, zbudowały na przestrzeni lat głębokie wzajemne zaufanie. Polskę i Niemcy łączy dziś ścisła i przyjazna współpraca na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich obszarach życia społecznego.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6.

Program spotkania:

8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników konferencji

9:00 – 10:30 – panel dyskusyjny: Sąsiedzi. Jak daleko, jak blisko?

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 13:00 – panel dyskusyjny: Pogranicze polsko-niemieckie: Modelowe sąsiedztwo. Edukacja ponad granicami.

13:00 – 13:30 – wystawa okolicznościowa

13:40 – 14:30 – przerwa obiadowa

14:30 – 15:15 – prezentacja filmu „20 lat razem”

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Policki. 

Tekst i Foto: Wydział Edukacji i Kultury

Print Friendly, PDF & Email [1]