- Powiat Policki - https://policki.pl -

Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno – ściekowa i rekultywacja

Baner informujący o trwającym naborze formularzy zgłoszeniowych w rundzie pierwszej

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. [1]ogłosiła nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów gospodarka wodnościekowa i rekultywacja” RUNDA NR 1.

Projekt został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego realizacja została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ma charakter ogólnopolski i przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH [2] prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny [3] (I etap rekrutacji).

Wszelkie szczegóły i ważne informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze. [4]

Plakat informujący o dofinansowaniu w projekcie

Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S. A./ red. Agnieszka Jaguszewska, Wydział Informacji i Promocji Starostwo Powiatowe w Policach

Print Friendly, PDF & Email [5]