- Powiat Policki - https://policki.pl -

IX sesja Rady Powiatu w Policach

28 czerwca odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz przystąpili do podejmowania uchwał.

Podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok 
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego 
  • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach 
  • w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Policach
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego 
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach

Podczas IX sesji Rady Powiatu w Policach debatowano nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2018 r.” oraz wysłuchano „Informacji o stanie mienia Powiatu Polickiego”. Ponadto wręczono legitymacje nowym radnym Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 31 sierpnia 2019 roku.

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Policach [1]

Fotogaleria [2]

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [3]

Print Friendly, PDF & Email [4]