- Powiat Policki - https://policki.pl -

I sesja Rady Gminy w Dobrej kadencji 2018-2023

Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęto pierwszą inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobrej kadencji 2018-2023.

Ślubowanie Radnych oraz Wójt Gminy Dobra odbyło się w obecności  licznie przybyłych gości, pośród których nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Polickiego. Gratulacje i życzenia dla Teresy Dery Wójt Gminy Dobra oraz nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrej Bartłomieja Milucha, złożyli Andrzej Bednarek Starosta Policki i Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.

Wójt Gminy Dobra w przemówieniu podkreśliła istotną rolę współpracy z Powiatem Polickim w zakresie przedsięwzięć służących mieszkańcom i zadeklarowała wolę jej kontynuacji w kolejnych latach.

Podczas odbywającego się w dniu 22 listopada br. posiedzenia Radni Gminy w Dobrej wybrali nie tylko przewodniczącego, ale również wiceprzewodniczących. Zaszczytną funkcję objęły panie Halina Sromek i Władysława Gruszczyńska. Wybrano także składy stałych komisji.

Fotogaleria [1]

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [2]

Print Friendly, PDF & Email [3]