- Powiat Policki - https://policki.pl -

XV Zgrupowanie Taktyczne Obrony Terytorialnej „Bielik-16”

W dniach 25-27 listopada br. Stowarzyszenie Gwardia Narodowa realizuje ostatnie w tym roku XV Zgrupowanie Taktyczne Obrony Terytorialnej  „Bielik-16” w Podgrodziu k. Nowego Warpna.

Tematem przewodnim będzie taktyka zielona i medycyna pola walki.

Stowarzyszenie chcąc przybliżyć mieszkańcom Powiatu Polickiego swoją formację, zaplanowało w programie zgrupowania również panele otwarte, które dają możliwość bliższego poznania zasad jego działania.

Organizacja pn. „Gwardia Narodowa” powstała z inicjatywy zwykłych obywateli w 2014 roku w Szczecinie. Cel jaki przyświecał jej założeniu to  współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej w kwestii dobrowolnego przeszkolenia osób, chcących budować Obronę Terytorialną.

Print Friendly, PDF & Email [1]