- Powiat Policki - https://policki.pl -

Grupa Azoty i Powiat Policki będą współpracować na rzecz aktywizacji zawodowej repatriantów

Przedstawiciele Powiatu Polickiego i Grupy Azoty Police S.A. w sali konferencyjnej

Deklarację gotowości do współpracy przy realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej repatriantów złożyły w podpisanym 27 lipca br. liście Intencyjnym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Powiat Policki.

  • Gwarancja zatrudnienia to jeden z kluczowych czynników, mogących determinować podjęcie decyzji o powrocie do kraju. Mamy możliwości, aby stworzyć odpowiednie warunki do zatrudnienia i chcemy w sposób efektywny uczestniczyć w procesie adaptacji zawodowej Polaków, których przodkowie zostali wysiedleni ze swych ziem rodzinnych lub skazani na zsyłkę. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą podjęcia współpracy z Powiatem Polickim, aby umożliwiać repatriantom powrót do ojczyzny podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Zadania starosty dotyczące aktywizacji zawodowej repatriantów obejmują zwrot części kosztów poniesionych przez repatriantów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.

  • Cieszy nas niezmiernie fakt, iż ta kolejna inicjatywa Powiatu Polickiego i Grupy Azoty Police przyczyni się do udzielenia pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. Mając na względzie wspólne założenia obu Stron, repatrianci będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, czy też umiejętności i z powodzeniem znajdą pracę w polickiej spółce. Podejmować będziemy rozmowy w obszarze współpracy wzajemnej wymiany informacji, w sprawie szeroko rozumianej pomocy repatriantom na lokalnym rynku. Wspólnie deklarujemy gotowość do działań, pozwalających na wsparcie repatriantów na gruncie aktywizacji zawodowej – podkreślili Andrzej Bednarek i Beata Chmielewska, przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach.

Podpisany List Intencyjny to kolejna inicjatywa podejmowana na rzecz naszych rodaków. Grupa Azoty Police ściśle współpracuje z Fundacją Polskich Wartości, która swoje działania koncentruje na wsparciu Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

List intencyjny

Fotogaleria [1]

Tekst: Grupa Azoty Police S.A.

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [2]

Print Friendly, PDF & Email [3]