- Powiat Policki - https://policki.pl -

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

W poniedziałek 27 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizował uroczystość z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Dzień upamiętnia podpisanie 101 lat temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Święto ustanowiono na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 w ramach nowelizacji „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.” Dzień ten jest od 10 lat okazją do wyrażenia słów uznania pod adresem Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia za ich zaangażowanie w realizację polityki rządu w dziedzinie zatrudnienia, w tym za zapewnienie skutecznej pomocy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także efektywną współpracę z pracodawcami zgłaszającymi zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Z tej okazji pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Policach spotkali się wraz z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora Urzędu oraz ze Starostą Polickim Andrzejem Bednarkiem, by świętować ten dzień i przyjąć podziękowania za zaangażowanie i trud w codziennej pracy. 

  • Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, która nie jest łatwą mówił podczas uroczystości Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]