- Powiat Policki - https://policki.pl -

Defibrylator ratowniczy w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach posiada defibrylator ratowniczy. Urządzenie zakupiono dzięki Projektowi „Bezpieczna+” i jest dostępne w szkolnej hali sportowej.

Zakup urządzenia to jeden z wielu zrealizowanych działań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole. Odbył się w ramach Projektu „Bezpieczna+”. Ponadto przeprowadzono:

  • konkursy i zajęcia edukacyjne na temat cyberprzemocy,
  • program „Bezpieczna Szkoła”- Akcja „Powiedzmy stop szkolnej agresji”,
  • zajęcia w ramach programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”,
  • „ARS -czyli jak dbać o miłość”,
  • warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli „Uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych,
  • warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Fonoholizm”,
  • zajęcia z ratownictwa medycznego dla uczniów liceum,
  • zajęcia profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską dla uczniów internatu,
  • festyn „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 25 tysięcy złotych.

  • 20 tysięcy złotych to kwota, którą otrzymaliśmy z projektu „Bezpieczna+” . W ramach tego projektu współpracowaliśmy między innymi ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską, policką Policją oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami  mówi Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Działaniami Projektu „Bezpieczna+” zostało objętych 505 uczniów, 44 nauczycieli i 12 rodziców w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]