- Powiat Policki - https://policki.pl -

Bezpłatne wykonanie testów sprawności ruchowej i poznawczej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Senior z Powiatu Polickiego przy biurku wraz ze specjalistą rozwiązuje testy na tablecie

W związku z Obchodami Dni Zdrowia w Powiecie Polickim we wtorek 21 września wykonano bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Powiat Policki włączając się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer–rozumiem–wspieram”, a także w związku ze Światowym Dniem Walki z Chorobą Alzheimera zaprosił osoby 55+ do Starostwa Powiatowego w Policach w celu przeprowadzenia w obecności psychologa testu sprawności ruchowej i poznawczej (dostępne na stronie www.testysenioralne.pl [1]).

Celem wydarzenia było zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Każda z osób biorących udział w wydarzeniu otrzymała niezbędne materiały informacyjne, a także upominek – niespodziankę od organizatorów.

Informacje szczegółowe:

Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej.

Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz zaciszne pomieszczenie z dostępem do Internetu.

Badanie to nie postawi diagnozy, ale wskaże czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań. Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Od dnia 22 września 2021 r. wyznaczony pracownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach będzie mógł przeprowadzać testy sprawności ruchowej i poznawczej w siedzibie urzędu (pokój nr 19), gdy tylko senior z terenu Powiatu Polickiego zwróci się z taką prośbą.

Po przeprowadzonym teście senior otrzyma jego wydruk i w przypadku takiej potrzeby będzie mógł bezpośrednio kontaktując się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej omówić wyniki i ewentualne wątpliwości.

W załączeniu do pobrania broszura informacyjna o potrzebach chorych na Alzheimera oraz informacja dla mieszkańców Powiatu Polickiego dotycząca wybranych instytucji wspierających chorych na Alzheimera.

Serdecznie Zapraszamy.

Instytucje wspierające chorych  na Alzheimera [2]

Broszura informacyjna o potrzebach chorych [3]

Fotogaleria [4]

Tekst: Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Internet


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [5]

Print Friendly, PDF & Email [6]