- Powiat Policki - https://policki.pl -

70 tysięcy złotych na turnusy rehabilitacyjne

Rada Powiatu w Policach na wniosek Zarządu Powiatu podjęła decyzję o przekazaniu 70 tysięcy złotych z budżetu powiatu na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni powiatowi podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu w Policach.

– Pieniądze z PFRONu przekazujemy na likwidowanie barier architektonicznych, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Całkowita kwota przekazana przez Państwo to nieco ponad milion złotych. Widzimy potrzeby osób niepełnosprawnych i podjęliśmy decyzję, że podobnie jak w roku ubiegłym przekażemy z budżetu powiatu 70 tysięcy złotych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Przekazane pieniądze mają pomóc najbardziej potrzebującym. Zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, które opracuje zasady i procedury związane z organizacją turnusów.

Powiat Policki jest jedynym w Polsce powiatem, który z własnego budżetu przekazuje środki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Tekst i foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Print Friendly, PDF & Email [1]