Opis Szlaku

Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego - etap I

szlak turystyczny

Trasa pierwszego etapu Zintegrowanego Szlaku Turystycznego Powiatu Polickiego przeprowadzona została w całości terenami położonymi w gminie Nowe Warpno, która jest najmniejszą a zarazem jedną z najpiękniejszych w Polsce. Cały jej teren objęty jest ochroną obszarów NATURA 2000. Znajdują się tutaj m.in. ostoje dzikich zwierząt oraz siedliska orłów bielików, a także unikalne krajobrazy, bowiem szlak przebiega malowniczymi terenami leśnymi, obok chronionych torfowisk (j. Piaski) oraz przepiękną drogą wzdłuż wału przeciwpowodziowego nad Zalewem Szczecińskim. Podróżując, turyści mogą podziwiać odzyskujące swą świetność zabytki, np. pałac w okolicy Brzózek/Popielewa, pałac i zabytkowy kościółek w Karsznie, czy ratusz w Nowym Warpnie. Sama trasa tworzy pętlę, którą w zależności od możliwości turysty podzielić można na etapy różnej długości i o różnym stopniu trudności. W malowniczych zakątkach Popielewa, Myśliborza Wielkiego oraz Mszczuj turyści mogą odpocząć i posilić się w przygotowanych miejscach postojowych wyposażonych w stoły i ławy, stojaki na rowery, koniowiązy, a także posiadających wytyczone kręgi na ogniska.

Początek i koniec pętli umiejscowiony został w  Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, gdzie do dyspozycji turystów stoi wyremontowany domek noclegowy wraz z budynkiem gospodarczym oraz miejsce postojowe.

Wyjeżdżając z Podgrodzia, kierujemy się na wschód wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i mijając  tzw. Bazę Harcerską, docieramy po 1,5 km  do  Miroszewa skąd trasa prowadzi dalej wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i wału przeciwpowodziowego w kierunku na Brzózki/Popielewo (9 km). Po ok. 4,5 km mijamy miejscowość Warnołęka, a po następnych 9 km dojeżdżamy do końca wału przeciwpowodziowego i zjeżdżamy w prawo do miejscowości Brzózki (1,4 km) lub jedziemy dalej wzdłuż Zalewu Szczecińskiego (ok. 2,5 km) do ośrodka wypoczynkowego ZCH Police, gdzie można skorzystać z noclegu i wykupić pełne wyżywienie. Następnie można jechać (ok. 1 km) wzdłuż Zalewu do polany przy pałacu Popielewo. Na tej polanie, w zakolu drzew, znajduje się punkt postojowy.

Opcjonalnie można od Warnołęki przejechać wzdłuż asfaltu do Brzózek, gdzie znajdują się dwa ośrodki agroturystyczne i sklep spożywczy.

Z Popielewa można albo wrócić do Brzózek i w tej miejscowości skręcić w las w kierunku południowym nad j. Piaski (trasa trudniejsza – 7 km) lub pojechać dalej w kierunku wschodnim (Trzebież) i po przejechaniu ok. 1 km poboczem asfaltu skręcić na południe w kierunku j. Karpino (trasa łatwiejsza - 8,5 km). Obie trasy łączą się na wysokości punktu czerpania wody nad j. Piaski i dalej prowadzą w kierunku Myśliborza Wielkiego.

Do następnego miejsca postojowego (dodatkowo wyposażonego w zadaszone letnie stanowiska dla koni) znajdującego się przy leśniczówce w Myśliborzu Wielkim mamy do pokonania dystans ok. 5 km. Z Myśliborza Wielkiego jedziemy na północ w kierunku Nowego Warpna (11 km) lub do Mszczuj (4,5 km), gdzie, również w sąsiedztwie leśniczówki, znajduje się kolejne miejsce postojowe wyposażone podobnie jak poprzednie. Z Mszczuj możemy albo wrócić do Brzózek (ok. 3 km) albo dojechać z powrotem do Podgrodzia (ok. 9 km) w ten sposób zamykając pętlę.

Odcinek trasy z Mszczuj do Nowego Warpna i Podgrodzia jest wyjątkowy malowniczy, przy czym rowerzyści mogą skorzystać z drogi asfaltowej Dobieszczyn – Nowe Warpno, a piesi i konni mogą przebyć ten dystans drogą leśną (ok. 9 km).

Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego - etap II

szlak turystyczny

Projekt "Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego etap II - Śladami Natury” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został przygotowany przez Powiat Policki wspólnie z Gminą Kołbaskowo oraz Nadleśnictwem Gryfino i Nadleśnictwem Trzebież, a także Wojskowym Kołem Łowieckim Bażant.

Przedsięwzięcie obejmowało budowę dwóch odcinków szlaku konnego na terenie powiatu polickiego, przebiegających przez obszary Natura 2000. 

Pierwszy odcinek łączy się w Myśliborzu Wielkim z istniejącym na północy powiatu polickiego, w całości leżącym na terenie gminy Nowe Warpno 68 km odcinkiem I etapu ZSTPP. Z Myśliborza Wielkiego turysta może podążyć trasą pierwszego etapu szlaku, który tworzy pętlę bądź wybrać się pasem granicznym w kierunku Lubieszyna.

szlak turystyczny szlak tusystyczny

Drugi odcinek szlaku przebiega w całości przez tereny gminy Kołbaskowo, począwszy od Pargowa przez Moczyły do Siadła Górnego. Na trasie tego odcinka znajduje się ścieżka przyrodnicza wraz z miejscem postojowym w Pargowie (lokalizacja w pobliżu stanicy Wojskowego Koła Łowieckiego Bażant). Jego wyjątkowy charakter podkreśla sąsiedztwo rzeki Odry oraz duże zróżnicowanie ekosystemów – od otwartych przestrzeni łąk i upraw rolniczych po zwarte fragmenty kompleksów leśnych różnych typów. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele spośród zlokalizowanych tu obiektów przyrodniczych stanowi cenne fragmenty przyrody objęte ochroną prawną na mocy prawa krajowego i europejskiego.

stopka ue

Drukuj Drukuj Email Email