Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kancelaria: Wioleta Zielonka

tel: 914247989, fax 914247967, e-mail:  kancelariakresowa@policki.pl

 

 

Bożena Sołtys - naczelnik wydziału

tel: 914247998, e-mail: soltys@policki.pl

 

Agnieszka Badowska - zastępca naczelnika

tel: 914247960, e-mail: badowska@policki.pl

 

Małgorzata Sztandera-Sawa - starszy specjalista

tel: 914247995, e-mail: sztandera@policki.pl

 

Ryszard Kurek - główny specjalista

tel: 914247996, e-mail: kurek@policki.pl 

 

 

Alicja Gałka - główny specjalista

tel: 914247994, e-mail: galka@policki.pl

 

Anna Otworowska - inspektor

tel: 914247994, e-mail: otworowska@policki.pl

 

W zastępstwie za Annę Otworowską -

Ewelina Laszkiewicz - pracownik II stopnia w ramach robót publicznych

tel: 914247994, e-mail: laszkiewicz@policki.pl

 

 

Drukuj Drukuj Email Email