- Powiat Policki - http://policki.pl -

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kancelaria: Alicja Romańczyk

tel. 914247989, fax 914247967, e-mail: kancelariakresowa@policki.pl [1]

 

Tadeusz Łukasiuk – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

tel: 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl [2]

 

Jadwiga Molenda – Kierownik ODGiK – Zastępca Naczelnika

tel: 914247985, e-mail: jmolenda@policki.pl [3]

 

Maria Malicka – główny specjalista

tel: 914247965, e-mail: malicka@policki.pl [4]

 

Emilia Blicharska – geodeta

tel: 914247984, e-mail: eblicharska@policki.pl [5]

 

Karolina Chmielowiec – inspektor

tel: 914247981, e-mail: kchmielowiec@policki.pl [6]

Anna Grabarek – geodeta

tel: 914247986

Marta Hawryluk – podinspektor

tel. 914247987

Ryszard Jeleński – geodeta

tel: 914247966

Magdalena Kamińska – podinspektor

tel. 914247992, e-mail: kaminska@policki.pl [7]

 

Robert Kubień – inspektor

tel. 914247984, e-mail: rkubien@policki.pl [8]

 

Magdalena Kroczyńska – referent

tel: 914247981, e-mail: mkroczynska@policki.pl [9]

 

Kazimiera Lewandowska – starszy geodeta

tel. 914247993, e-mail: klewandowska@policki.pl [10]

 

Monika Mażul – specjalista

tel.914247980, e-mail: mmazul@policki.pl [11]

 

Gabriela Rosińska – starszy specjalista

tel: 914247981, e-mail: rosinska@policki.pl [12]

 

Elżbieta Saczuk – geodeta

tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl [13]

 

Daniel Wajszczuk -inspektor

tel. 914247983, e-mail: dwajszczuk@policki.pl [14]

 

Anna Zaborniak – geodeta

tel: 914247992, e-mail: azaborniak@policki.pl [15]

 

Wioletta Zamkiewicz – geodeta

tel. 914247981

Aneta Ziarkiewicz – starszy geodeta

tel: 914247984, e-mail: aziarkiewicz@policki.pl [16]

strona internetowa: wgkik.policki.pl [17]

mapa_zasadnicza@policki.pl [18] – Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl [19] – Skanowanie mapy zasadniczej

kerg@policki.pl – Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych

zudp@policki.pl [20], narady@policki.pl [21] – Narady Koordynacyjne (d. ZUDP)

Print Friendly, PDF & Email [22]