Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kancelaria: Wioleta Zielonka,

tel. 914247989, fax 914247967, e-mail: kancelariakresowa@policki.pl

Tadeusz Łukasiuk - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

tel: 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl

Jadwiga Molenda - Kierownik ODGiK- Zastępca Naczelnika

tel: 914247985, e-mail: jmolenda@policki.pl

Maria Malicka - główny specjalista

tel: 914247965, e-mail: malicka@policki.pl

Emilia Blicharska – geodeta

tel: 914247984, e-mail: eblicharska@policki.pl

Karolina Chmielowiec – inspektor

tel: 914247981, e-mail: kerg@policki.pl

Ewa Fertała – geodeta

tel: 914247990

Anna Grabarek – geodeta

tel: 914247986

Marta Hawryluk – podinspektor

tel. 914247987

Ryszard Jeleński – geodeta

tel: 914247966

Magdalena Kamińska – specjalista

tel. 914247992

Robert Kubień - inspektor

tel. 914247984, e-mail: rkubien@policki.pl

Magdalena Kroczyńska – referent

tel: 914247981

Kazimiera Lewandowska – starszy geodeta

tel. 914247993, e-mail: klewandowska@policki.pl

Monika Mażul – specjalista, KASA

tel.914247980, e-mail: mmazul@policki.pl

Gabriela Rosińska - starszy specjalista

tel: 914247981, e-mail: rosinska@policki.pl

Elżbieta Saczuk – geodeta

tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl

Daniel Wajszczuk - inspektor

tel. 914247983, e-mail: narady@policki.pl

Anna Zaborniak – geodeta

tel: 914247992, e-mail: azaborniak@policki.pl

Aneta Ziarkiewicz – starszy geodeta

tel: 914247984, e-mail: aziarkiewicz@policki.pl

Strona internetowa: wgkik.policki.pl

mapa_zasadnicza@policki.pl - Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl - Skanowanie mapy zasadniczej
kerg@policki.pl - Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych
zudp@policki.pl - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Drukuj Drukuj Email Email