Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kancelaria: Wioleta Zielonka

tel. 914247989, fax 914247967, e-mail:  kancelariakresowa@policki.pl

 

Tadeusz Łukasiuk - Geodeta Powiatowy, naczelnik wydziału

tel: 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl

 

Jadwiga Molenda -  Kierownik ODGiK- zastępca naczelnika

tel: 914247985, e-mail: jmolenda@policki.pl

 

Maria Malicka - główny specjalista

tel: 914247965, e-mail: malicka@policki.pl

 

Marek Jagodziński - geodeta

tel: 914247966

 

Tomasz Białobrocki - geodeta

tel: 914247981

 

Emilia Blicharska - geodeta

tel: 914247981

 

Karolina Chmielowiec - starszy geodeta

tel: 914247981, e-mail:  kerg@policki.pl

 

Gabriela Rosińska - starszy specjalista

tel: 914247981, e-mail:  rosinska@policki.pl

 

Aneta Ziarkiewicz - geodeta

tel: 914247992, e-mail:  ziarkiewicz@policki.pl

 

Anna Grabarek - geodeta

tel: 914247986

 

Ryszard Jeleński - geodeta

tel: 914247966

 

Ewa Fertała - geodeta

tel: 914247990

 

Daniel Wajszczuk - starszy specjalista

tel. 914247983, e-mail: zudp@policki.pl

 

Kazimiera Lewandowska - geodeta

tel. 914247993, e-mail:  klewandowska@policki.pl

 

Anna Jechmańska - główny specjalista

tel. 914247993, ajechmanska@policki.pl

 

Magdalena Kamińska - specjalista

tel. 914247992

 

Elżbieta Saczuk - geodeta

tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl

 

Robert Kubień - starszy informatyk

tel. 914247984, e-mail: rkubien@policki.pl

 

Marta Hawryluk - podinspektor

tel. 914247984, e-mail: mhawryluk@policki.pl

 

Monika Mażul - specjalista

tel.914247980, e-mail:  mmazul@policki.pl

 

Grzegorz Jeleński - pracownik I stopnia w ramach robót publicznych

Mateusz Wesołowski - pracownik I stopnia w ramach robót publicznych

Tetiana Klaban - pracownik I stopnia w ramach robót publicznych

Anna Zaborniak - pracownik I stopnia w ramach robót publicznych

Strona internetowa: wgkik.policki.pl

mapa_zasadnicza@policki.pl - Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl - Skanowanie mapy zasadniczej
kerg@policki.pl - Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych
zudp@policki.pl - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Drukuj Drukuj Email Email