- Powiat Policki - http://policki.pl -

Wydział Architektury i Budownictwa

UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI WNIOSKÓW I DZIENNIKÓW BUDOWY

tel. 914328128

Szczepan Sawiński – naczelnik wydziału

tel: 914328117, e-mail: sawinski@policki.pl [1]

 

Iwona Wojdalińska – z-ca naczelnika wydziału

tel: 914328108, e-mail:  wojdalinska@policki.pl [2]

 

Marta Biełuś – inspektor

tel: 914328128, e-mail: bielus@policki.pl [3]

 

Hanna Góral – główny specjalista

tel: 914328114, e-mail: goral@policki.pl [4]

 

Danuta Kaczmarczyk – główny specjalista

tel: 914328103, e-mail:  kaczmarczyk@policki.pl [5]

 

Dariusz Kamiński – główny specjalista

tel: 914328107, e-mail: kaminski@policki.pl [6]

 

Jolanta Malak-Niedworok – główny specjalista

tel: 914328119, e-mail:  niedworok@policki.pl [7]

 

Agnieszka Michalik-Łój – pracownik II stopnia

tel: 914328128

 

Dorota Urbaniak – inspektor

tel: 914328114, e-mail: urbaniak@policki.pl [8]

 

 Paulina Węgierska – podinspektor

tel: 914328103, e-mail: wegierska@policki.pl [9]

 

Róża Wilczopolska – inspektor

tel: 914328152, e-mail: wilczopolska@policki.pl [8]

 

Joanna Zazula – główny specjalista

tel: 914328119, e-mail:  zazula@policki.pl [10]

Małgorzata Kramarczyk – inspektor

tel: 91 4328152, e-mail: kramarczyk@policki.pl [11]

Marta Abucewicz – inspektor

tel: 91 4328103, e-mail: abucewicz@policki.pl [12]

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym z wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, podlega ograniczeniom dotyczącym m.in. bezpośredniej obsługi interesantów. Ograniczeniom wynikającym z ww. stanu podlegają również terminy przypisane poszczególnym procedurom administracyjnym.

Mając na uwadze, że Starostwo Powiatowe w Policach ograniczyło bezpośrednią obsługę interesantów, w celu umówienia terminu osobistej wizyty w urzędzie, podyktowanej koniecznością załatwienia spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa, należy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z pracownikiem prowadzącym daną sprawę w wydziale.
Informacji w powyższych sprawach udziela również:

Naczelnik wydziału Szczepan Sawiński, tel. 91 4328117, e-mail: sawinski@policki.pl
Z-ca naczelnika wydziału Iwona Wojdalińska, tel. 91 4328108, e-mail:

wojdalinska@policki.pl

W sprawach dotyczących m.in. dekretacji wniosków i zgłoszeń, rejestracji dzienników budów, zaświadczeń o samodzielności lokali, prosimy o kontakt z pracownikami:

Marta Biełuś – tel: 91 4328128, e-mail: bielus@policki.pl
Agnieszka Michalik- Łój – tel: 91 4328128, e-mail: michalik-loj@policki.pl

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie czynności, które można wykonać wyłączając wizytę w urzędzie, prowadzone są drogą elektroniczną, w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

 

Print Friendly, PDF & Email [13]