Wydział Architektury i Budownictwa

Szczepan Sawiński - naczelnik wydziału

tel: 914328117, e-mail: sawinski@policki.pl

 

Iwona Wojdalińska - zastępca naczelnika

tel: 914328108, e-mail:  wojdalinska@policki.pl

 

Hanna Góral - główny specjalista

tel: 914328114, e-mail: goral@policki.pl

 

Bogumiła Kopocińska - główny specjalista

tel: 914328114, e-mail:  kopocinska@policki.pl

 

Dariusz Kamiński - główny specjalista

tel: 914328107, e-mail: kaminski@policki.pl

 

Małgorzata Witukiewicz - inspektor

tel: 914328107, e-mail:  witukiewicz@policki.pl

 

Jolanta Malak-Niedworok - główny specjalista

tel: 914328119, e-mail:  niedworok@policki.pl

 

Joanna Zazula - inspektor

tel:914328119, e-mail:  zazula@policki.pl

 

Danuta Kaczmarczyk - główny specjalista

tel: 914328103, e-mail:  kaczmarczyk@policki.pl

 

Grażyna Soboń - inspektor

tel: 914328103, e-mail: sobon@policki.pl

 

Marta Abucewicz - inspektor

tel: 914328103, e-mail: abucewicz@policki.pl

 

Małgorzata Kramarczyk - inspektor

tel: 914328128, e-mail: kramarczyk@policki.pl

 

Marta Biełuś - podinspektor

tel: 914328128, e-mail: bielus@policki.pl

 

Udzielanie informacji dotyczących rejestracji wniosków i dzienników budowy

tel. 914328128

Drukuj Drukuj Email Email