- Powiat Policki - http://policki.pl -

Wydział Administracji i Organizacji

Jolanta Olkiewicz-Skotnicka – naczelnik wydziału

tel: 914328112, e-mail: skotnicka@policki.pl [1]

Grażyna Kogutowska-Głodek – z-ca naczelnika wydziału

tel: 914328110, e-mail: kogutowska@policki.pl [2]

Anita Kaliś – główny specjalista

tel: 914328124, e-mail: kalis@policki.pl [3]

 

Katarzyna Karpeta – inspektor

tel: 914328110, e-mail: karpeta@policki.pl [4]

 

Anna Grochowska – starszy archiwista

tel. 914328157, e-mail: grochowska@policki.pl [5]

 

Anna Narkun –  inspektor

tel: 914328118, e-mali: sekretariat@policki.pl [6]

 

Jacek Sarkowski – kierownik kancelarii głównej

tel: 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl [7]

 

Anna Kozłowska – sekretarka

tel. 91 43 28 100 e-mail: kancelaria@policki.pl [7]

 

Alicja Romańczyk – sekretarka

tel:914247989, e-mail: kancelariakresowa@policki.pl

 

Przemysław Krzysztofik – zaopatrzeniowiec

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl [7]

 

Piotr Magier – konserwator

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl [7]

 

Kornel Jasiński – robotnik gospodarczy 

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl [7]

Print Friendly, PDF & Email [8]