Wydział Administracji i Organizacji

Jolanta Olkiewicz-Skotnicka - naczelnik wydziału

tel: 914328112, e-mail: skotnicka@policki.pl

 

Grażyna Kogutowska-Głodek - z-ca naczelnika wydziału

tel: 914328110, e-mail: kogutowska@policki.pl

 

Anita Kaliś - główny specjalista

tel: 914328124, e-mail: kalis@policki.pl

 

Barbara Ratajczak - główny specjalista

tel: 914328124, e-mail: ratajczak@policki.pl

 

Anna Olejnik - starszy specjalista

tel. 914328110, e-mail: olejnik@policki.pl

 

W zastępstwie za Annę Olejnik

Anna Grochowska - starszy specjalista

tel. 914328110, e-mail: grochowska@policki.pl

 

Anna Narkun -  inspektor

tel: 914328118, e-mali: sekretariat@policki.pl

 

Jacek Sarkowski - kierownik kancelarii głównej

tel: 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl

Anna Kozłowska - sekretarka

tel. 91 43 28 100 e-mail: kancelaria@policki.pl

Wioleta Zielonka - kancelista

tel:914247989, e-mail: kancelariakresowa@policki.pl

 

Przemysław Krzysztofik - zaopatrzeniowiec

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

 

Piotr Magier - konserwator

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

 

Kornel Jasiński - robotnik gospodarczy 

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

 

 

Drukuj Drukuj Email Email