Informacje dla kierowców

11 czerwca 2017

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin-Police, ul. Asfaltowa w Policach, położonego nad linią kolejowa nr 406 Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński w km 21+610 – więcej informacji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej – więcej informacji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km – więcej informacji

Drukuj Drukuj Email Email