1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości! Wykaz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

10 stycznia 2017

13 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie powiatu polickiego będzie mogło otrzymać od Państwa 1% podatku za rok 2016. Warto wesprzeć organizację z naszego powiatu!

Poniżej prezentujemy wykaz OPP z terenu Powiatu Polickiego, którym można przekazać 1% podatku. 

Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę na terenie Powiatu Polickiego:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” – KRS 0000224754

Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – KRS 0000102162

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów – KRS 0000161200

Stowarzyszenie „Lions Club” Police – KRS 0000206385

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police – KRS 0000218397

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” – KRS 0000255565

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej – KRS 0000349297

Stowarzyszenie „Razem” – KRS 0000333056

Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” – KRS 0000228778

Fundacja Edukacji Rodzinnej – KRS 0000399978

Organizacje pożytku publicznego – organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła) na terenie Powiatu Polickiego:

W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem
na Koło w Policach – KRS 0000029381

Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach – KRS 0000037573

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Koło
w Policach – KRS 0000154454

Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy.

Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola 126-128. 

Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 zamieszczony na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [patrz: art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)].

Drukuj Drukuj Email Email